Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Ako je to s hodnotením PFIČ MS z vyučovacích jazykov, keď žiak nedodrží predpísaný rozsah? Jeho práca môže spĺňať ostatné kritériá. Kde mu treba strhnúť body?

Body treba v tomto prípade strhnúť vo vonkajšej forme. Ak má však žiak veľmi malé písmo, resp. píše veľmi nahusto, je potrebné zrátať slová a penalizovať strhnutím bodov iba vtedy, ak je počet slov menší než 300. Rovnako treba body za vonkajšiu formu strhnúť aj vtedy, keď žiak nestihne prepísať sloh na čistopis. Žiakovi so ZZ, ktorému sa nehodnotí pravopis ani vonkajšia forma, sa nedodržanie rozsahu penalizuje strhnutím bodov v celkovom dojme.