Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Ako je to s hodnotením PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ak žiak nedodrží predpísaný žáner? Jeden náš študent si vybral na PFIČ MS zo slovenského jazyka umelecký opis. Po prečítaní jeho práce som nadobudla dojem, že nejde o umelecký opis, ale o rozprávanie. Chcem sa preto spýtať, ako mám hodnotiť túto prácu. Stačí len strhnúť body za kompozíciu, poprípade obsah? Alebo je dosiahnutý počet bodov 0, nakoľko práca je mimo žáner?

Prácu hodnotíte správne, pokiaľ strhnete body za obsah a kompozíciu. Strhnúť body môžete aj za štýl, výber jazykových prostriedkov (chýbajú prívlastky) a pod. Žiakova práca musí byť ohodnotená, aj keď nedodržal predpísaný žáner.