Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Ako by sme mali hodnotiť prácu žiaka z ruského jazyka, ktorý splnil rozsah (počet slov), ale slová použité v práci sú vo väčšine slovenské, len prepísané ruskou azbukou?

V slovenskom a ruskom jazyku existuje niekoľko slov, ktoré majú rovnaký význam, ako napr. učiteľ = учитель. Tieto slová sú správne, ale ak žiak napr. namiesto slova cпортплощадка uviedol игриско, toto slovo by nemalo byť uznané, pretože v ruskom jazyku neexistuje.
Odporúčame Vám pri oprave PFIČ zvážiť, či slovenské slová prepísané azbukou v ruskom jazyku existujú alebo nie. Ak žiak v práci použil veľa slov, ktoré vôbec v ruskom jazyku neexistujú, predpokladáme, že sa to výrazne odrazí na hodnotení oblasti: Slovná zásoba, resp. na základe profesionálneho posúdenia možno zasiahne aj do výsledného hodnotenia ďalších hodnotených oblastí (vzhľadom na to, do akej miery takéto chyby ovplyvnia obsahovú či gramatickú kvalitu práce).