Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Ak získa maturitný sloh (PFIČ MS) z cudzieho jazyka za Obsah nula bodov, a teda aj v ostatných oblastiach hodnotenia nulu, znamená to, že v práci sa ani nevyznačia chyby?

Ak v maturitnej práci došlo k výraznému odklonu od témy, resp. žiak sa nevyjadril adekvátne k žiadnemu bodu zadania a bolo mu za Obsah textu pridelených 0 bodov, odporúčame uviesť pod zapísaný počet slov poznámku „Obsah textu: 0 bodov“ a v práci už nemusíte vyznačovať chyby.