Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Akú triedu uvedie žiak na odpoveďovom hárku, ak koná EČ MS v opravnom termíne?

Žiak do políčka trieda nevypisuje žiadny údaj, pretože už nie je žiakom školy a nemá teda pridelenú triedu. Políčko zostane prázdne.