Infoportál

7. Kde nájdeme viac informácií o testovaní PISA 2012? Budeme dostávať informácie pravidelne?

Informácie o testovaní PISA 2012 nájdete na stránke OECD: www.oecd.org. Detailnejšie informácie v slovenskom jazyku o organizácii hlavného testovania štúdie OECD PISA 2012 nájdete na webovej stránke NUCEM: www.nucem.sk v časti Medzinárodné merania – PISA. Školským koordinátorom zapojených škôl bude tiež
sprístupnený dátový portál NÚCEM (
http://dataportal.nucem.sk/aktivita33.php), na ktorom budú pravidelne aktualizované informácie o priebehu hlavného testovania PISA 2012, formuláre, ktoré je potrebné vyplniť, resp. aktualizovať. Nájdete tu však aj pripomenutia dôležitých termínov. Preto si Vám dovoľujeme odporučiť pravidelne sledovať webovú stránku ako i dátový portál NÚCEM počas celého priebehu realizácie štúdie.
Prístupové meno a heslo pošleme na e-mailovú adresu školskému koordinátorovi v októbri 2011 po doručení návratky zo školy.
Vzájomná komunikácia medzi školami zapojenými do hlavného testovania PISA 2012 a zodpovednými pracovníkmi NÚCEM bude však prebiehať aj telefonicky, resp. elektronickou poštou (pisa@nucem.sk). V prípade potreby nás prosím neváhajte kontaktovať.