Infoportál

6. Prečo sme sa dostali do vzorky pre testovanie PISA 2012? Akým spôsobom prebieha výber škôl?

Samotný výber škôl do hlavného testovania PISA má niekoľko krokov. Prvým dôležitým krokom je príprava databázy všetkých škôl so žiakmi spĺňajúcimi kritériá testovania, ktorou je poverené národné koordinačné centrum krajiny, v prípade Slovenskej republiky je to NÚCEM, pričom databáza vychádza zo zdrojov Ústavu informácií a prognóz školstva. Štúdia umožňuje vylúčenie niektorých skupín škôl a žiakov, avšak kritériá pre vylúčenie sú veľmi prísne.
Na základe celkového počtu žiakov zdrojovej databázy definujú medzinárodné centrá (WESTAT a ACER) pre každú krajinu dizajn vzorky, v ktorom je presne stanovený počet škôl vo vzorke a odhadovaný počet žiakov, ktorí majú byť zaradení do testovania.
Samotný výber škôl zabezpečuje medzinárodné koordinačné centrum WESTAT (Kanada).