Infoportál

5. Na čo budeme potrebovať PC v štúdii PISA? Musia PC spĺňať nejaké špeciálne požiadavky?

Testovanie OECD PISA bude v roku 2012 v Slovenskej republike prebiehať nielen papierovou formou, ale tiež elektronicky, a to na všetkých školách zapojených do realizácie štúdie PISA 2012. Minimálne požiadavky na počítače sú uvedené v dokumente „Organizácia štúdie PISA 2012“, ktorý je zverejnený na www.nucem.sk. V tejto súvislosti dopĺňame, že prístup na internet nie je podmienkou pre úspešnú realizáciu testovania PISA. Podrobnejšie informácie o diagnostikovaní a príprave počítačov na testovanie budú v Príručke pre IT technika.