Infoportál

4. Na škole nemáme IT technika. Kto môže zastávať túto funkciu v testovaní PISA 2012?

Úlohy IT technika môže vykonávať učiteľ, ktorý má administrátorské práva a skúsenosti s riešením technických problémov (napr. dokáže zadefinovať/zmeniť nastavenie užívateľa, zmeniť nastavenie rozlíšenia obrazovky). Poverený učiteľ bude postupovať podľa Príručky pre IT technika. Odporúčame tiež jeho účasť na školení ŠKA a IT technikov vo februári 2012.