Infoportál

17. Čo ak sa nám nepodarí zabezpečiť potrebnú účasť žiakov na testovaní PISA 2012?

V prípade, že sa testovania nezúčastní dostatočný počet žiakov, je potrebné administrovať náhradné testovanie, pričom o tejto skutočnosti je nutné čo najskôr informovať NÚCEM elektronickou poštou alebo telefonicky. Na túto možnosť prosím pamätajte aj pri rozhodovaní o vhodnosti termínu testovania vo Vašej škole.