Infoportál

16. Koľko žiakov bude celkovo testovaných v PISA 2012?

V jednej škole bude testovaných celkovo 45 žiakov spĺňajúcich podmienky pre zaradenie do štúdie PISA, z ktorých sa 18 žiakov zúčastní okrem testovania v papierovej forme aj elektronického testovania.
V prípade, že má škola menej ako 45 žiakov, testovania v papierovej forme sa zúčastnia všetci žiaci, pričom počet žiakov zapojených do elektronického testovania bude do 18 žiakov.