Infoportál

14. Kedy sa uskutoční testovanie PISA 2012?

Hlavné testovanie štúdie OECD PISA 2012 sa uskutoční v termíne 16. – 27. apríla 2012, pričom školy zapojené do testovania si budú môcť zvoliť vyhovujúci dvojdňový termín v rámci tejto lehoty. O vyhovujúcom termíne testovania potom školský koordinátor informuje NÚCEM v stanovenom termíne (pravdepodobne február/marec 2012), na ktorý Vás včas upozorníme.
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o zváženie vhodnosti termínu ešte pred jeho oficiálnym zaslaním NÚCEM. Pri rozhodovaní o termíne testovania je nevyhnutné vziať do úvahy všetky naplánované udalosti, ktoré vo Vašej škole v tomto termíne budú prebiehať, alebo ich priebeh sa dá reálne predpokladať (napr. jazykový alebo študijný pobyt, lyžiarsky zájazd, škola v prírode, branné cvičenie atď.). Každý problém s nedostatkom PISA žiakov v škole počas testovania, ktorý bude identifikovaný príliš neskoro, môže spôsobiť znehodnotenie celej štúdie.