Infoportál

12. Môžeme administrovať štúdiu PISA v oboch formách (papierová a elektronická) v ten istý deň?

Obe formy hlavného testovania štúdie PISA 2012 je možné testovať počas jedného dňa, avšak v tejto súvislosti si Vám dovoľujeme odporučiť rozdeliť testovanie na základe odporúčania NÚCEM na dva po sebe idúce školské dni. Bude tak možné predísť skresleniu výsledkov Slovenskej republiky v tejto dôležitej medzinárodnej štúdii, ktoré by mohlo byť spôsobené únavou a preťažením žiakov zapojených do testovania.